Gál Katalin
k.gal [at] schauer.hu

Minőség

A Schauer-Hungária Kft. ügyvezetése elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszerek szabvány előírásainak megfelelő integrált rendszer kiépítésére és működtetésére.

A Schauer-Hungária Kft. minőségügyi és környezetirányítási rendszerét úgy alakította ki, és úgy működteti,hogy az feleljen meg ügyfelei, tulajdonosai elvárásainak, a jogszabályi előírásoknak, és biztosítsa a minőség- és környezetpolitika, minőségügyi és környezeti célok megvalósulását, a társaság eredményességét, dolgozói szakmai és anyagi boldogulását.

E célnak megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett tevékenység folyamatosan feleljen meg az állandóan változó, minőséggel, a környezeti hatásokkal kapcsolatos igényeknek és elvárásoknak úgy, hogy a minőséget folyamatosan javítja, a környezeti terhelés nagyságát a tőle elvárható legkisebb mértékűre csökkenti, és mindig szem előtt tartja.

A fenti célok megvalósítása érdekében a Schauer-Hungária Kft. az alábbi stratégiai feladatokat kívánja megvalósítani:

  • A Schauer-Hungária Kft. az általa fejlesztett és gyártott, vagy a későbbiekben fejlesztésre és gyártásra kerülő termékek esetében a kiváló minőséggel, megbízhatósággal, és a legmodernebb technológia alkalmazásával kíván az Ügyfelei rendelkezésére állni.
  • A Schauer-Hungária Kft. termékei gyártását megelőzően különös gondot fordít a környezeti hatások vizsgálatára a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, gyűjtésük, és elszállításuk során a környezeti előírások betartására.
  • A Schauer-Hungária Kft. az általa forgalmazott rendszerek esetében a rendszerek minőségével, megbízhatóságával és az igényeknek megfelelő legjobb műszaki megoldás alkalmazásával kívánja Vevői elvárásait teljesíteni.
  • A Schauer-Hungária Kft. a vevői igények naprakész ismerete, valamint az esetleges problémák kezelése érdekében a folyamatos rendelkezésre állást biztosít. Különös gondot fordít környezettudatos gondolkodásának megismertetésében vevői felé.
  • A Schauer-Hungária Kft. az alkalmazottait folyamatos képzésben részesíti, melynek célja a szakmai ismeretek bővítése mellett a minőség-, és környezettudatos gondolkodás fejlesztése.
  • A Schauer-Hungária Kft. – lehetőségeihez képest - alkalmazottai számára olyan munkakörülményeket teremt, amelyek a biztonságos és minőségi munkavégzéshez optimális lehetőséget biztosítanak.
  • A Schauer-Hungária Kft. elvárja alvállalkozóitól és beszállítóitól, hogy a legmagasabb minőségben és környezettudatosságot szem előtt tartva teljesítsék feladataikat.

A minőségpolitikai célok megvalósítására, a megvalósításhoz szükséges feltételek folyamatos megteremtésérea Schauer-Hungária Kft. ügyvezetése egyértelműen elkötelezett.

Kapcsolódó letölthető anyagok: 
Minőségpolitika Letöltés
ISO 9001 és ISO 14001 tanusítvány Letöltés